dr n. med. Mieczysław Śmigielski

Specjalista Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Przez 32 lata, od momentu powstania szpitala, pracował w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przez ponad trzy dekady współtwórca najbardziej renomowanego w Polsce oddziału Chirurgii Dziecięcej, a potem Urologii Dziecięcej.
Od początku pracy zawodowej wykonał ponad 5000 operacji,  w tym ponad 2000 operacji spodziectwa, uzyskując bardzo dobre wyniki przy minimalnej ilości powikłań nawet w przypadku reoperacji. Od 2005 roku jest konsultantem w naszym Warszawskim Centrum Medycznym. Tu również przeprowadza operacje.
Jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach medycznych, zarówno polskich, jak 
 i zagranicznych.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Kornel Szczygielski

Specjalista Laryngologii i Otolaryngologii

Wybitny specjalista otolaryngolog z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym m. in. w Holandii, USA, Austrii, Niemczech i Libanie. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną na wydziale lekarskim. Poza Warsaw Medical Center pracuje jako starszy asystent w Klinice Laryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych". W leczeniu chorób laryngologicznych korzysta z najnowocześniejszych metod operacyjnych. Był członkiem zespołu lekarzy, który jako pierwszy w Polsce zaczął przeprowadzanie najnowocześniejszego zabiegu w obrębie zatok przynosowych, tzw. balonikowania zatok. Główna dziedzina jego zainteresowań to rynologia, zajmująca się leczeniem schorzeń nosa i zatok przynosowych.

środa
15:00 - 19:30
15:00 - 19:30
rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Jerzy Czyż

Specjalista urologii i chirurgii dziecięcej

Studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację II stopnia z zakresu Chirurgii Dziecięcej uzyskał w 2002 r. Jest także specjalistą z Urologii Dziecięcej. Od 1994 roku nieprzerwanie zatrudniony w Klinice Urologii Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, obecnie na stanowisku starszego asystenta. Jego zainteresowania z dziedziny Urologii Dziecięcej szczególnie koncentrują się na: spodziectwie, wnętrostwie, żylakach powrózka nasiennego, moczeniu dziennym i nocnym, wodonerczu okresu noworodkowego, ureterocoele w układach zdwojonych nerek, kamicy układu moczowego, zaburzeniach różnicowania płci (obojnactwo). Odbywał liczne staże i stypendia m. in. w Niemczech, USA i Austrii.
 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Tomasz Gotlib

Specjalista Laryngologii i Otolaryngologii

Specjalista z zakresu otorynolaryngologii (dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani).
Adiunkt w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas staży i kursów we Włoszech, Niemiec i Czechach. Wykonuje zabiegi endoskopowe, operacje guzów łagodnych i złośliwych zatok przynosowych, w tym operacje zatoki czołowej metodą Drafa, septoplastykę pod kontrolą endoskopową.
Tytuł doktora habilitowanego uzyskał na podstawie cyklu publikacji poświęconych poszerzonym dostępom endoskopowym do zatoki czołowej oraz anatomii radiologicznej tej zatoki.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Hanna Drac

Specjalista Neurologii

Jest jednym z czołowych polskich neurologów.
Specjalizuje się w leczeniu chorób nerwów obwodowych (polineuropatia) oraz chorób mięśni. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz książek z zakresu chorób nerwów obwodowych. Zdobyła wiele nagród, m. in. za osiągnięcia w dziedzinie neuropatii uwarunkowanych genetycznie.

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Katarzyna Gadomska-Prokop

Specjalista Nefrologii

Nefrolog z drugim stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym kamicy układu moczowego, rodzinnych kłębuszkowych zapaleń nerek oraz moczenia nocnego, ale nie tylko. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w IP Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Jest autorką licznych publikacji naukowych. W 1987 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie i od tego czasu jest związana zawodowo z Kliniką Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP Centrum Zdrowia Dziecka. Od 2009 roku wykonuje obowiązki Kierownika Poradni Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego IP Centrum Zdrowia Dziecka. Specjalista drugiego stopnia z zakresu pediatrii, zaś od 2005 roku z zakresu nefrologii.

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Marta Held-Ziółkowska

Specjalista Laryngologii i Otolaryngologii

Specjalizacja II stopnia w dziedzinie otolaryngologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Klinice od 1996 roku. Studia medyczne ukończyła na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2003 pracą z dziedziny otoneurologii, pt. "Ocena użyteczności nowej metody posturografii dynamicznej w diagnostyce zaburzeń równowagi".

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Maciej Kotra

Specjalista Laryngologii i Otolaryngologii

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w strukturach MON, Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,  na oddziale Otolaryngologii Szpitala Bródnowskiego oraz przychodniach na terenie Warszawy i okolic. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu. Praca lekarza jest jego pasją.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Urszula Sanocka

Specjalista Endokrynologii

Specjalistka drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Specjalistka endokrynologii oraz medycyny nuklearnej. Zajmuje się leczeniem schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz leczeniem łagodnych schorzeń tarczycy radiojodem I 131, leczeniem osteoporozy, otyłości i schorzeniami z zakresu endokrynologii estetycznej. Jako lekarz z ogromnym doświadczeniem zawodowym pełni funkcję Kierownika Poradni Endokrynologicznej w Mazowieckim Szpitalu  Wojewódzkim oraz prowadzi Poradnię Leczenia Radioizotopami przy Szpitalu Bródnowskim.

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Anna Dizner-Gołąb

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Pracuje w Poradni Leczenia Bólu Szpitala Praskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe "Medycyna bólu" w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2011).
 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Dorota Kapiszewska-Dzedzej

Specjalista Laryngologii i Otolaryngologii

Specjalistka otorynolaryngologii. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Lekarz z 22-lenim doświadczeniem zawodowym w tym 17 lat pracy w prywatnej służbie zdrowia. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń drożności nosa, chrapania, bezdechów sennych, zapalenia zatok i gardła. Adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu leczenia zapaleń zatok, w tym nagrodzonych nagrodą Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n.med. Joanna Klepacka

Specjalista Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Specjalistka II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalistka z zakresu nefrologii i dializ. Lekarka z 50-letnim stażem pracy. Zajmuje się leczeniem pacjentów dorosłych. Należała do pionierskiego zespołu przeprowadzającego pierwsze transplantacje nerek w Polsce.

rozwiń [+] zwiń[-]

dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. nadzw.

Specjalista Laryngologii, Otolaryngologii i Alergologii

Doświadczony chirurg w zakresie leczenia schorzeń głowy i szyi oraz zaburzeń oddychania podczas snu (chrapanie i bezdechy senne). Zainteresowania zawodowe koncentruje na chirurgii zatok przynosowych, przegrody nosa, jamy ustnej, gardła krtani i ślinianek.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Radosław Michalik

Specjalista Neurochirurgii

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Szerokie doświadczenie zdobywał w kilku polskich ośrodkach neurochirurgicznych oraz na zagranicznych i krajowych kursach oraz szkoleniach specjalistycznych.
Szczególnym zainteresowaniem Doktora jest chirurgia kręgosłupa w tym wszczepienie sztucznych dysków lędźwiowych i szyjnych, endoskopowe usuwanie przepuklin dysków lędźwiowych oraz operacyjne usuwanie nowotworów kręgosłupa. Poza chirurgią kręgosłupa interesuje się chirurgią podstawy czaszki, chirurgią chorób naczyniowych mózgu oraz chirurgią neuroonkologiczną.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Jan Biławicz

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz specjalista  z 25 letnim stażem praktycznie we wszystkich dziedzinach anestezjologii dorosłych i dzieci. Wykładowca Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Koordynator oddziału anestezjologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego. Biegła znajomość   języka   ukraińskiego i rosyjskiego

rozwiń [+] zwiń[-]

prof. dr hab. med. Tomasz Mandat

Specjalista Neurochirurgii

Obszary jego szczególnego zainteresowania to neurochirurgia czynnościowa - leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona, dystonii, drżenia, bólu pochodzenia ośrodkowego i obwodowego (metody ablacyjne oraz stymulatory struktur głębokich mózgu, stymulatory korowe, stymulatory rdzeniowe), leczenie neurochirurgiczne neuralgii trójdzielnej i neuralgii językowo-gardłowej (zabiegi ablacyjne, mikrodekompresje naczyniowo-nerwowe), neuroonkologia, w tym leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych mózgu i rdzenia kręgowego, neurochirurgia kręgosłupa, leczenie dyskopatii z wykorzystaniem metody mikrochirurgicznej i endoskopowej.

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Paweł Szymański

Specjalista Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Plastycznej

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) oraz IPRAS (International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery).

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Maciej Bazała

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Już na wczesnym etapie szkolenia specjalizacyjnego zainteresował się chirurgią ręki, która stał się obszarem jego szczególnej kompetencji.
 Zdobył duże doświadczenie praktyczne w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń kończyny górnej
Wykonuje m.in. operacje:
- w przypadkach świeżych uszkodzeń urazowych, obejmuje naprawę nerwów, ścięgien, zespalanie kości
- odtwórcze: naprawy wtórne nerwów, mikrochirurgiczne rekonstrukcje przeszczepami , transfery i przeszczepy ścięgien, plastyki skóry, odtwarzanie wielotkankowych ubytków kończyny górnej
- pierwotne operacyjne leczenie świeżych złamań kości łódeczkowatej z użyciem śrub kompresyjnych oraz zabiegi rekonstrukcyjne , z wykorzystaniem wolnych przeszczepów kości i unaczynionych płatów kostnych
- guzów tkanek miękkich i kości (np. wycięcie chrzęstniaków i wypełnienie materiałem kościozastępczym), itp.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Marcin Wąsowski

Specjalista Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu

Ukończył  Akademię Medyczną w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Otwocku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.
Wykonywane zabiegi i operacje m.in.:
- Atroskopia kolona i rekonstrukcja  więzadła krzyżowego przedniego (WKP/ACL)- metoda jednopęczkowa
- Atroskopia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (WKP/ACL)- metoda dwupęczkowa
- Atroskopia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (WKT/PCL)
- Atroskopia kolana i szycie łękotki

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n.med. Dariusz Marczak

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2003 roku starszy asystent Kliniki Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu w Otwocku.
Specjalizuje się w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n.med. Marcin Milecki

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Specjalizuje się w operacjach kręgosłupa lędźwiowego – dysków, stawów oraz endoprotezoplastyce stawów biodrowych. Wykonał ponad 1000 operacji endoprotezoplastyki bioder.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

lek. med. Paweł Gidziński

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski w latach 1988-1994 
Od 199r r., nieprzerwanie pracuje w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya. 
Zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń stawu biodrowego, zmian zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych oraz schorzeń ortopedycznych u dzieci.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Marcin Kowalski

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego, leczeniem zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu zabiegów protezowania stawu kolanowego.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Krzysztof Rzewuski

dr n. med. Krzysztof Rzewuski

rozwiń [+] zwiń[-]

lek. med. Marcin Tomaszewski

Specjalista  Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Od 2002-2009 wolontariat i założenie koła naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej
 i Klatki Piersiowej
W 2006  - miesięczne praktyki w Klinice Chirurgii  Ogólnej w Bośni i Hercegowinie
W okresie 2004-2006 Koło naukowe przy Zakładzie Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Warszawie (czynny udział w konferencjach młodych medyków)
Od 2010 lekarz rezydent na Oddziale Traumatologii i Ortopedii WSCU w Warszawie
Od marca 2011 przychodnia rehabilitacyjna- Klinika Sprawności
Czerwiec 2012 kurs artroskopowy w Andover (USA)
Od 2010 praca w ramach Oddziału Ortopedii i Traumatologii- ostry dyżur. Leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń narządy ruchu.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

rozwiń [+] zwiń[-]

lek. med. Jan Maciejewski

lek. med. Jan Maciejewski

rozwiń [+] zwiń[-]

lek. med. Jolanta Kołodziejczyk

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pracuje w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

rozwiń [+] zwiń[-]

lek. med. Andrei Trebukhouski

lek. med. Andrei Trebukhouski

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Piotr Zydroń

dr n. med. Piotr Zydroń

rozwiń [+] zwiń[-]

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Specjalista Neurochirurgii

Wybitny neurolog. Kierownik Kliniki Neurochirurgii Katedry Neurologii i Neurochirurgii w Olsztynie.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

lek. med. Helena Zacharska

lek. med. Helena Zacharska

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Robert Bartkowiak

Specjalista Ginekologii i Ginekologii Estetycznej

W 1993 roku ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie rozpoczął staż podyplomowy w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej. W 1997 roku ukończył I stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 2001 roku ukończył kolejny, II stopień. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych jako adiunkt w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktor w 2004 roku odbył szkolenie w zakresie diagnostyki prenatalnej w King’s College w Londynie pod kierownictwem profesora K. Nicolaidesa. Zdobył tam ogromne doświadczenie w diagnostyce prenatalnej obejmującej zarówno nieinwazyjne badania USG w I trymestrze ciąży z ocena ryzyka wystąpienia wad genetycznych jak i diagnostyce inwazyjnej polegającej na wykonywaniu biopsji kosmówki i amniopunkcji (badania określające w 100% typ wady genetycznej). Posiada prestiżowy certyfikat uprawniający do wykonywania badań prenatalnych według zasad i zaleceń Fetal Medicine Foundation audytowany na bieżąco co roku.
Jest autorem wielu prac naukowych oraz publikacji w piśmiennictwie specjalistycznym.

W latach 2004 – 2007 brał udział w projektach naukowych z zakresu zastosowania preparatów pochodzenia naturalnego u kobiet z dolegliwością nietrzymania moczu oraz prowadził nadzór merytoryczny w badaniu klinicznym nad zastosowaniem preparatu pochodzenia naturalnego stosowanego w niespecyficznych dolegliwościach okolicy przedsionka i błony śluzowej pochwy.
W swojej praktyce na oddziale szpitalnym zajmuje się endoskopia ginekologiczną (operacje małoinwazyjne w ginekologii). Doktor wykonuje na co dzień histeroskopie i laparoskopie u pacjentek z problemami ginekologicznymi. 
W roku 2011 odbył staż szkoleniowy w Clermont - Ferrand we Francji (studia III stopnia) zdobywając europejski certyfikat umiejętności w endoskopii ginekologicznej (laparoskopia i histeroskopia). W 2014 roku odbył szkolenie i zdobył umiejętności w zakresie wszczepiania implantu antykoncepcyjnego.
Od kilku lat zajmuje się zabiegami w ginekologii estetycznej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek dotyczącym poprawy wyglądu zewnętrznych narządów płciowych oraz poprawy jakości współżycia wykonuje:
- plastykę ścian pochwy i krocza (m. in. naprawa uszkodzeń poporodowych i blizn po nacięciu krocza), leczenie zespołu luźnej pochwy (Vaginal Laxity Syndrome) 
- plastykę warg sromowych mniejszych (redukcja wielkości warg, niwelowanie asymetrii warg)
- plastykę napletka łechtaczki 
- modelowanie warg sromowych większych i mniejszych preparatami kwasu hialuronowego 
- augmentację punktu G 
Wykonuje zabiegi laserowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz laserowego leczenia zespołu luźnej pochwy przy użyciu lasera erbowego i lasera CO2.

Poza tym konsultuje pacjentki w pełnym zakresie ginekologii:
- badanie kontrolne z pobraniem cytologii
- Konsultacje z kwalifikacją do leczenia operacyjnego (pełen zakres zabiegów histeroskopowych, laparoskopowych i prowadzonych drogą klasycznego otwarcia jamy brzusznej
- nowoczesna antykoncepcja – wkładki domaciczne uwalniające progestagen, implanty antykoncepcyjne i inne metody
- badania ultrasonograficzne sondą dopochwową

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n.med. Tomasz Okoń

Specjalista  Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.  
Zajmuje się przede wszystkim chirurgią stawu kolanowego, jak i biodrowego. Specjalizuje się endoprotezoplastykach tych stawów zarówno pierwotnych, jak i rewizyjnych. Także w przypadku obluzowań infekcyjnych. Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywał  na licznych stażach i szkoleniach w kraju, jaki i zagranicą, co pozwala na uzyskanie doskonałych wyników leczenia.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n.med. Rafał Kamiński

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. W pacy zawodowej zajmuje się diagnostyką a następnie leczeniem chirurgicznym z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych, takich jak artroskopia stawu kolanowego, skokowego, ramiennego i biodrowego. Ponadto wykonuje osteotomię, endoprotezoplastykę oraz rekonstrukcje nieprawidłowych zrostów kości po złamaniach.  Szczególne miejsce w zainteresowaniach znajdują schorzenia stawów kończyn dolnych.

 

rozwiń [+] zwiń[-]

dr n. med. Jarosław Kosek

Specjalista Laryngologii i Otolaryngologii

Absolwent wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Karierę zawodową rozpoczął w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Modlinie na stanowisku Kierownika Gabinetu Laryngologicznego, następnie prace kontynuował na analogicznym stanowisku w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po uzyskaniu I stopnia specjalizacji w 2000 roku pracuje w Klinice Laryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.   Specjalizację II stopnia z Otolaryngologii uzyskał w 2005 r. Obecnie pełni funkcję Starszego asystenta Kliniki Otolaryngologii. W praktyce zawodowej zajmuje się głównie chirurgią onkologiczną w zakresie laryngologii, chirurgii nosa i zatok przynosowych. Pasjonuje go również leczenie (chirurgiczne) zaburzeń oddychania w czasie snu, znanego pod nazwą  zespołu bezdechów nocnych. W zakresie chorób krtani specjalizuje się w leczeniu operacyjnym głównie z wykorzystaniem mikrochirurgii laserowej.

 

rozwiń [+] zwiń[-]